Závlahový systém

Voda pre Vaše rastliny a trávniky je dôležitou súčasťou pre ich rast a krásu.

Realizujeme závlahový systém trávnikov a kvapkového systému záhonov na kľúč so zabezpečením výkopu, cez čerpacie stanice, položenie rozvodov až po zavlažovacie hlavice a spustenie celého zavlažovacieho systému.

Používame kvalitné materiály pre zavlažovanie, riadiace jednotky a čerpacie stanice značiek HUNTER a RAIN BIRD, ako aj kvalitný spojovací materiál. Realizujeme opravy, ako aj rekonštrukcie závlahového systému.

V rámci služieb ponúkame:

  • Obhliadka terénu
  • Návrh projektu po obhliadke miesta a následná konzultácia návrhu a cenovej ponuky
  • Realizácia zavlažovacieho systému
  • Rekonštrukcie závlah
  • Servis
  • Jarné spustenie závlahového systému, kontrola funkčnosti
  • Jesenné vypustenie -zazimovanie závlah
realizácia závlahového systému RD Jelka
realizácia závlahového systému RD Jelka
realizácia závlahového systému RD Jelka
realizácia závlahového systému RD Jelka

Realizácie závlahového systému r.2022

RD Sereď

RD Jelka 3x

RD Sereď

RD Veľké Úľany 2x

RD Hviezdoslavov

RD Galanta

F.ihrisko Baka 

RD Báhoň

RD Michal na Ostrve-kolónia

RD Sereď

RD D.Streda

RD Jastrabie Kračany

Rekonštrukcie  závlahového systému r 2022

RD Jelka 2x

RD Biely Kostol

RD Vrakúň

RD Báhoň

V rámci jesenného vypúšťania a jarného spúšťania závlah pravidelne servisujeme množstvo RD a firiem /západné a stredné Slovensko/